Openheid is essentieel voor succesvol leiderschap

geplaatst in: Nieuws | 0

Als ik gewild had, zou ik zou een succesvolle carrière aan de universiteit kunnen hebben. In de tijd van mijn promotieonderzoek heb ik namelijk een artikel (Kalshoven en collega’s, 2011) gepubliceerd dat veel impact heeft gehad op mij en de wetenschappelijke wereld. Deze publicatie gaat over de ontwikkeling van een vragenlijst die de mate ethisch leiderschap op het werk meet. Door deze publicatie wordt mij nog veelal een expert status toegekend. Wat ik een eer vind, is dat mijn vragenlijst en artikel nog steeds veel gebruikt wordt. Er is deze maand zelfs een Duitse versie van die vragenlijst verschenen. Ik vertel je daar graag over.

Onderzoek naar de rol van openheid, eerlijkheid, behulpzaamheid en rechtvaardigheid in leiderschap, oftewel ethisch leiderschap, wordt veelal gedaan in de Verenigde Staten omdat daar meetinstrumenten- en methoden omtrent bedrijfsethiek zijn verankerd in de wet. Dit kent echter zijn gebreken. Ten eerste kunnen wettelijke bepalingen de perceptie en de voorwaarden voor ethisch leiderschap beïnvloeden, daarnaast kennen verschillende landen ook verschillen in wet- en regelgeving. Ten tweede kunnen culturele aspecten en gedragingen gerelateerd zijn aan percepties over ethisch leiderschap. Er is behoefte aan cross-cultureel onderzoek om een compleet beeld van ethisch leiderschap te krijgen. Om deze reden is de Ethical Leadership at Work (ELW) vragenlijst ontwikkeld door Kalshoven en collega’s in 2011 nu ook beschikbaar in het Duits (ELW-D).

De ELW stelt dat de rol van ethiek in leiderschap gaat om de karaktereigenschappen, besluitvorming en gedragingen die je laat zien en hoe anderen die waarnemen. Ethiek kan je interpreteren als het vasthouden aan de normen en waarden die je hebt, en die er gelden in organisaties en de maatschappij. Die veelheid aan normen en waarden komen iedere dag voorbij. Daarmee heb je dus regelmatig te maken bij het maken van je keuzes. Daarnaast zet een leider zich in om anderen te stimuleren om zich te gedragen in overeenstemming met morele waarden en normen die gelden in de bredere sociale context.

Volgens medewerkers uit verschillende culturen zijn openheid, eerlijkheid, behulpzaamheid en rechtvaardigheid essentiële waarden voor leiderschap, zo blijkt uit onderzoek. Zo’n leider maakt structureel tijd vrij om naar werknemers of collega’s te luisteren, zodat zij zich veilig en gewaardeerd voelen. Er wordt dan uitstekend gefunctioneerd, mensen blijven langer bij de organisatie, er is meer plezier op het werk, moedige gesprekken worden gevoerd en minder regels worden geschonden. Daarnaast is niet alleen oog voor het behaalde resultaat, maar ook voor de weg naar het resultaat.

Ten behoeve van een betere samenleving en wereld is het dus voor iedereen van belang dat onderzoek op een gedegen en wetenschappelijk manier plaatsvindt en zich cultuur overschrijdend voortzet. Wij willen dan ook onze Duitse collega’s Barbara, Annika en Günter feliciteren met deze publicatie, wat hopelijk leidt tot meer onderzoek naar de rol van ethiek in leiderschap (zie hier het hele artikel: Steinmann, Nübold & Maier, 2016).

Wil je hier meer over weten of wil je zelf actie ondernemen om meer openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid als leidinggevende in te zetten? Neem dan contact op met karianne@acil.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *