siza

Siza heeft de ACIL integriteitsscan onder cultuurdragers en teamcoaches uitgezet in 2013. De cultuurdragers en teamcoaches hebben per persoon een profiel gekregen over de persoonskenmerken die bijdragen aan integer gedrag. Daarnaast zijn in workshops deze profielen toegelicht en uitgediept. Op dit moment worden de uitkomsten van de ACIL integriteitsscan gebruikt om op een interactieve en participatieve manier integriteitsbeleid vorm te geven (o.a. persoonlijk leiderschapstraining, gedragscode geevalueerd en integriteit als onderdeel van het kwaliteitssysteem).

Siza ondersteunt ruim 3500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap met circa 3000 medewerkers vanuit ruim 150 locaties in Gelderland en Midden-Brabant. De medewerkers van Siza hebben oog voor hun cliënten en elkaar, zijn gericht op het optimaliseren van de zelfstandigheid voor hun cliënten laten zich daar ook op aanspreken. Op het gebied van integriteit betekent dat een spanningsveld tussen vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen enerzijds en regels, kaders en verantwoording afleggen anderzijds. Want ook Siza moet zich kunnen verantwoorden over de keuzes op de verschillende niveaus in de organisatie gemaakt worden; zowel zorginhoudelijk als in termen van efficiency en rechtmatige besteding van de verschillende maatschappelijke geldstromen.