IMG_045 (2)

“ACIL participeerde in de commissie Handhaving & Ethiek van de Vereniging voor Registercontrolers (2010-2014) en is tevens voorzitter geweest van de werkgroep die de gedragscode van de VRC evalueert en herschrijft (voorzitter van de commissie Handhaving & Ethiek presenteert hier de resultaten van de werkgroep aan de leden van de vereniging).

Deze commissies richten zich op ethiek en specifiek op het geven van advies aan het bestuur bij ethische klachten, het levend houden van ethiek, de gedragscode als ook op de handhaving van de permanente educatie.

 

 

IMG_094 (2)De Gedragscode van de VRC:
In 2012 wordt de gedragscode geëvalueerd. Na een enquête onder de RC leden en een aantal financials (niet RC-leden) en een consultatie van de diverse stakeholders (docenten, praktijkmensen en RC-leden) zal de gedragsode worden aangepast en ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. Hierna volgt een digitale publicatie van de gedragscode en is een gedragscode implementatieplan ontwikkeld, waarvan de uitvoering voor 2013 op het programma staat. Uit de vragenlijst verspreid onder de RC leden en uit het docentenoverleg komt duidelijk naar voren dat de Gedragscode nog niet leeft onder de VRC leden en implementatie lijkt daarom belangrijk. Na de evaluatie is daarom een event georganiseerd: Challenge the Code, waarbij ongeveer 80 leden met elkaar in discussie gingen over morele dilemma’s en de rol van de Code hierbij. Daarnaast is er ook een publicatie verschenen in Controllers Magazine (voor een exemplaar neem contact op).

Het advies dat ik samen met Ad Clarijs heb gegeven in dit rapport om de leden van de VRC verplicht 3 PE punten ethiek te halen per jaar is er nu in 2016 doorheen. Hoera!

1c14f8dAls Registercontroller (=RC) ben je niet goed opgevoed met gedegen kennis omtrent ethiek, laat staan dat je daar in de praktijk altijd juist mee om kan gaan.

Via de samenwerking met Karianne in de Commisssie Handhaving & Ethiek van de VRC en de samenwerking in het project “Gedragscode geëvalueerd” heb ik meer en praktisch inzicht gekregen in ethiek en haar achtergronden. Het enthousiasme en het willen uitleggen van Karianne zijn aanstekelijk. Onze samenwerking heeft geresulteerd in een drietal publicaties en rapport over de beleving van de gedragscode onder de leden en hoe deze code levend te houden.”

Ad Clarijs, EMFC RA RC RI